Pages Menu
Categories Menu
Transport krajowy i międzynarodowy

Transport krajowy i międzynarodowy

Transport drogowy a rozwój przemysłu Transport drogowy to prężnie rozwijająca się gałąź transportu, której wzrost nieustannie determinuje rozwój szeroko rozumianego przemysłu, i odwrotnie, ciągły rozwój różnych stref przemysłu wpływa na tworzenie się coraz większej sieci infrastruktury, związanej z transportem drogowym i wpływającej na jego coraz szerszy zasięg. Skuteczny, szybki i bezpieczny transport drogowy wymaga spełnienia szeregu warunków, dzięki którym osiągnięcie celu, jakim jest bezproblemowe dostarczenie do celu przewożonych towarów lub osób, będzie mogło odbyć się bez utrudnień. Logistyka jako klucz i uzupełnienie transportu Jednym z takich warunków jest dobrze zorganizowana logistyka, dzięki której przepływ towarów odbywa się w sposób ekonomiczny, szybki i efektywny. Dzięki dobremu rozplanowaniu transport drogowy, którego cechą jest wysoka dostępność zwana dostępnością od drzwi do drzwi, może dotrzeć na miejsce na czas. Powstałe Specjalne Strefy Ekonomiczne aktywizują rozwój przemysłu, jednocześnie wpływając na wzrost transportu drogowego na tych obszarach kraju. Wydzielone strefy umożliwiające czerpanie profitów z działalności na ich terenie otoczone są pajęczyną dróg, całą bogatą infrastrukturą zapewniająca transportowi drogowemu i ciężarowemu odpowiednie warunki do realizacji działań....

Czytaj więcej
Logistyka i spedycja

Logistyka i spedycja

Dwie najważniejsze siostry transportu drogowego Transport drogowy, by mógł funkcjonować w sposób efektywny, skuteczny i szybki wymaga dobrze zorganizowanej, rozwiniętej infrastruktury, która będzie wspomagać jego działalność, zapewniając mu oferowanie i realizowanie usług na odpowiednim poziomie. Częściami składowymi systemu, który zapewnia skuteczność działalności transportowej, jest logistyka oraz spedycja, dziedziny ściśle powiązane z transportem. Działania logistyczne wpierają transport drogowy zapewniając mu bezproblemowe dotarcie na miejsce i na czas. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu działań związanych z przewozem osób czy wszelkiego typu towarów transport jest bardziej ekonomiczny i efektywny. Obecność na trasach dużych magazynów logistycznych zapewnia łatwiejsze planowanie i koordynowanie długich tras i skomplikowanych akcji transportowych. Możliwość przeładunku i przechowania towarów w miejscach znajdujących się w okolicy węzłów logistycznych bywa niezwykłym ułatwieniem. Transport krajowy i międzynarodowy ale również spedycja i magazynowanie Taką właśnie funkcjonalność rozwinęła firma IMPET z Czermina oferująca od 1984r transport krajowy i międzynarodowy towarów oraz krajowy realizowany na terenie naszego kraju. Potrzeby klientów są różne, dla jednych liczy się czas i to właśnie w tym najbardziej istotna jest spedycja, która posiada...

Czytaj więcej